Monday, 26/04/2021 - 11:29:30
Font-Size:

Tướng Quân Ca

Advertising
Trường thi Tướng Quân Ca do tác giả Hoàng Minh Châu sáng tác, xuất bản cuối tháng 8 năm 2019 để tưởng niệm, ghi ân vào sử Việt cuối thế kỷ 20 cái chết của đại úy Nguyễn Đình Giang và ban chỉ huy đại đội trinh sát trung đoàn 50, sư đoàn 25 bộ binh...


advertisements

advertisements
advertisements

advertisements

Bình luận Facebook

advertisements

advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements