Wednesday, 14/10/2020 - 07:27:06
Font-Size:

Trợ cấp An Sinh Xã Hội sẽ tăng 1.3% vào năm 2021

Advertising


Ngân phiếu trống An Sinh Xã Hội đang được tin tại cơ sở của chính phủ ở Philadelphia, Pennsylvania. (William Thomas Cain/ Getty Images)

 

 

Từ tháng 1, 2021, khoảng 70 triệu người đang nhận tiền An Sinh Xã Hội sẽ được tăng phúc lợi 1.3%, do chi phí đời sống tăng lên, theo Sở An Sinh Xã Hội cho biết vào thứ Ba.

Điều này nghĩa là tiền trung bình hàng tháng cấp cho người về hưu sẽ tăng khoảng $20 Mỹ kim, lên $1,543 Mỹ kim. Tuy nhiên, số tiền $20 Mỹ kim tăng thêm hàng tháng này được cho là không đủ, trước tình trạng giá thực phẩm và nhiều loại chi phí khác tăng cao do ảnh hưởng của đại dịch.

Trong khi đó, tiền trả hàng tháng trợ cấp cho người tàn tật sẽ tăng $16 Mỹ kim, lên $1,277 Mỹ kim.

Tiền trợ cấp tối đa mà một người về hưu có thể nhận, nếu người này bắt đầu nhận trợ cấp từ khi đủ tuổi về hưu, sẽ tăng thêm $137 Mỹ kim, lên $3,148 Mỹ kim. Tuổi về hưu hiện nay là 67 đối với người sinh năm 1960 trở về sau.

Ngoài ra, cũng bắt đầu từ năm sau, $142,800 Mỹ kim đầu tiên trong thu nhập hàng năm của người lao động Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế An Sinh Xã Hội 6.2%. Mức thu nhập bị đánh thuế hiện nay là $137,700 Mỹ kim.

Đối với những người tự kinh doanh (self-employed), họ sẽ nợ 12.4% thuế, vì nợ 6.2% thuế cho nhân viên và 6.2% thuế của người thuê mướn lao động. Tuy nhiên, những người này sẽ được trừ bớt phần thuế của người thuê mướn lao động khi khai thuế thu nhập liên bang.

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang