Wednesday, 03/11/2021 - 08:35:37
Font-Size:

Mời xem buổi tưởng niệm và ra mắt phim "Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông" Chủ Nhật 7 tháng 11

Advertising

Vietnam Film Club trân trọng thông báo về buổi tổ chức trực tuyến Tưởng Niệm và Ra Mắt Phim "Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông" tại Hoa Thịnh Đốn. 

1. Link để tham dự Live stream: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y78uVw_RVlQ

Xin lưu ý Link này chỉ mở được từ 11 giờ ngày 7/11/20212. Phim "Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông" sẽ chính thức phát hành trên YouTube và Facebook:

 

https://youtu.be/AN4zsJRglYY

Xin lưu ý Link này chỉ mở được từ ngày 7/11/2021 

 

3. Video mới phát hành: 

Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm (1933-2016) về văn hoá giáo dục của hai miền Nam Bắc

https://youtu.be/tkIIsrj4lSY


 

 

advertisements

advertisements

advertisements

advertisements

Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Tưởng niệm và ra mắt phim "Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông" Chủ Nhật 7 tháng 11: Đây là một chiến tranh Nam <----> Bắc, anh em trong nhà giết lẫn nhau ----> 3 triệu người Việt + 58 ngàn binh sĩ Mỹ chết ----> Hãy rỏ một giọt nước mắt cho dân tộc thảm thương. 電 影 《 阮 文 奉 教 授 遇 刺 案》11 月 7 日 星 期 日 上 映 紀 念 活 動 : 南 方 是 地 盤 之 戰 <----> 從 北方,親 兄 弟 在 自 相 殘 殺 ---->300 萬 越 南 +5.8 萬 美 軍 陣 亡 ----> 為 人 民 流 一 滴 眼 淚 悲 劇 。 Commémoration et sortie du film "L'assassinat du professeur Nguyen Van Bong" dimanche 7 novembre : C'est une guerre intestine du Sud <----> Du Nord, les frères de la même famille s'entretuent ----> 3 millions de Vietnamiens + 58 000 soldats américains morts ----> Versez une larme pour la tragédie du peuple
Bình luận Facebook

advertisements

Về đầu trang