Wednesday, 19/12/2012 - 09:17:30
Font-Size:

Ly dị: Trách nhiệm cấp dưỡng con

Advertising
LS. Trần Khánh Hưng/Viễn Đông

Khi thủ tục ly dị đã xong xuôi, những tranh chấp đã qua, những tình cảm đã lắng xuống, một vấn đề mà phần lớn những người đã ly dị và có con cái vẫn phải trực diện trong nhiều năm kế tiếp là việc cấp dưỡng con cái. Ngay cả khi những bậc phụ huynh có trách nhiệm cũng có khi lâm vào hoàn cảnh thiếu tiền cấp dưỡng, đôi khi vì có những thay đổi trong đời sống, làm ăn thua lỗ, mất việc làm, v.v.. Tuy nhiên, luật pháp của Hoa Kỳ, nhất là của tiểu bang California rất gắt gao trong việc đòi tiền cấp dưỡng con cái để bảo vệ quyền lợi của con trẻ, vì cho rằng cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái về những vấn đề y tế, vật chất, lẫn tinh thần.

Nếu người cha hay mẹ phải cấp dưỡng cho con (noncustodial parent) không chịu trả tiền cấp dưỡng thì sao?
Bạn có thể nhờ cơ quan Department of Child Support can thiệp trong việc đòi tiền cấp dưỡng. Tiền cấp dưỡng con cái có thể lấy từ tiền lương của người cha hay mẹ phải cấp dưỡng (wage garnishment), trừ khi có sự đồng ý của hai bên cha mẹ và của tòa để trả tiền cấp dưỡng con cái bằng phương cách khác. Department of Child Support Services sẽ gửi một giấy tờ gọi là Wage Assignment đến cho người thiếu tiền cấp dưỡng trong 15 ngày, kể từ khi họ biết được công ty hay sở làm của người này. Sau đó, công ty này được yêu cầu trong vòng 10 ngày phải trừ một phần tiền lương của người này, và gửi đến văn phòng của Department of Child Support Services. Việc này có hiệu lực trong suốt thời gian người này tiếp tục làm với công ty. Sau khi nhận được tiền, Department of Child Support Services sẽ chuyền số tiền này tới người phụ huynh giữ con nội trong hai ngày.

Nếu người cha hay mẹ phải cấp dưỡng cho con (noncustodial parent) tự mình làm chủ (self employed) thì sao?
Trong trường hợp đó, người này phải trả tiền cấp dưỡng bằng cách tự động chuyển tiền vào trương mục ngân hàng (automatic payment) cho người phụ huynh giữ con.

Công ty hay sở làm (employer) của người thiếu tiền cấp dưỡng được quyền trừ bao nhiêu tiền lương của họ?
Trừ khi có án lệnh của tòa với một con số khác, thông thường công ty chỉ được quyền trừ tối đa là nửa số lương của nhân viên của mình. Số tiền này được trừ đầu tiên trước khi công ty khấu trừ những khoản tiền khác như tiền thuế, tiền Social Security, tiền bảo hiểm sức khỏe, v.v..

Nếu người thiếu tiền cấp dưỡng không đi làm thì có cách nào để đòi tiền cấp dưỡng con cái không?
Sau đây là một số những biện pháp để đòi tiền cấp dưỡng con cái hàng tháng cũng như tiền nợ cấp dưỡng:
1. Property Lien: Nếu người thiếu nợ có bất động sản, món tiền thiếu sẽ được ghi trên những bất động này, và khi bán sẽ phải trả nợ.
2. Thu hồi bằng cấp: Khi thiếu tiền cấp dưỡng, nếu người thiếu tiền có những bằng cấp do tiểu bang cấp phát như bằng lái xe hay bằng hành nghề như bác sĩ, nha sĩ, luật sư, làm tóc, v.v., có thể bị tạm ngưng (suspend). Tuy nhiên, những bằng cấp phải gia hạn hàng năm sẽ không bị ảnh hưởng.
3. Ảnh hưởng đến credit: Cơ quan Department of Child Support Services có quyền thông báo cho những credit report agencies về việc thiếu tiền cấp dưỡng, ngay cả việc trả trễ tiền cấp dưỡng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc vay mượn tiền để mua nhà, mua xe, hay xin thẻ tín dụng sau này.
4. Không cấp giấp thông hành: Nếu số tiền cấp dưỡng còn thiếu lên quá 2.500 Mỹ kim, cơ quan Department of Child Support Services có quyền xin ngưng cấp, hay không gia hạn, giấy thông hành (passport) của người thiếu tiền, cho đến khi tất cả số tiền này được thanh toán.
5. Lấy tiền từ những tài sản của người thiếu nợ: Nếu số tiền thiếu nợ quá 100 Mỹ kim, và trên 60 ngày, Department of Child Support Services có quyền yêu cầu Sở Thuế Vụ của tiểu bang (Franchise Tax Board) để lấy tiền từ trong trương mục ngân hàng, safe deposit, hay từ những tài sản của người thiếu nợ, kể cả nhà cửa, xe cộ, tàu bè, v.v..
6. Income tax return: Tiền thuế lợi tức đóng dư mỗi năm (income tax refund) cũng sẽ bị khấu trừ hay tịch thu để trả nợ cho tiền cấp dưỡng.
7. Tiền trợ cấp bảo hiểm tàn tật (Disability Insurance Benfit) cũng sẽ bị khấu trừ để trả tiền cấp dưỡng.
8. Tiền trúng sổ số, nếu có, cũng sẽ bị khấu trừ để trả tiền cấp dưỡng.
9. Tiền thất nghiệp (unemployment insurance benefit) cũng sẽ được dùng để trả nợ cấp dưỡng.
10. Tiền bồi thường tai nạn nghề nghiệp (workers comp lump sum) cũng thuộc vào những món tiền dùng để trả nợ cấp dưỡng.

Chồng cũ của tôi đang trả tiền cấp dưỡng cho con tôi, nhưng ông ấy sắp dọn đi tiểu bang khác, vậy tôi phải làm sao?

Bạn nên thông báo cho Department of Child Support Services khi bạn hay người chồng cũ của bạn dọn đi nơi khác để họ chuyển hồ sơ của đến nơi đó. Cấp dưỡng con cái sẽ bị bắt buộc chấp hành ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ.

Tôi có án tòa của California về tiền cấp dưỡng con cái, nếu người chồng cũ của tôi dọn đi tiểu bang khác, ông ấy có thể xin tòa án ở nơi đó giảm tiền cấp dưỡng được không?
Không, nếu con cái của bạn hiện đang sống ở California và đã có án lệnh của California về việc cấp dưỡng con cái thì thông thường chỉ có tòa ở California mới thay đổi được án lệnh này, theo luật Uniform Interstate Family Support Act.

(Xin xem tiếp số tới)

Đây chỉ là tóm lược một số kiến thức tổng quát về luật gia đình, không phải là cố vấn luật pháp. Mọi thắc mắc và tham khảo về vấn đề luật pháp, xin liên lạc với văn phòng Luật Sư Trần Khánh Hưng (David K. Tran) qua số điện thoại (714) 839-4077 hoặc E-mail tại davidtran@dktran.com, hay gửi thư đến Law Offices of David K. Tran, 15446 Brookhurst St, Westminster, CA 92683.
Advertising
Advertising
Bình luận
HIEN đã nói: CHONG TOI KHONG TRA TIEN CAP DUONG NEN DA BI TREO BANG LAI, VA BAY GIO TUI CO NGHE LA ONG TA CHUAN BI DI CHUYEN SANG TIEU BANG KHAC O, ONG TA DI SANG TIEU BANG KHAC O VAY CO HOP PHAP HAY KHONG?
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang