Wednesday, 12/09/2012 - 08:55:16
Font-Size:

Khi tai nạn nghề nghiệp đưa đến tử vong

Advertising
LS. Trần Khánh Hưng/Viễn Đông

Khi một người nhân viên có thương tích tai nạn nghề nghiệp qua đời vì những nguyên nhân khác không liên quan đến thương tích workers comp, thì những quyền lợi của tai nạn nghề nghiệp sẽ chấm dứt, và trách nhiệm của người chủ nhân hay hãng bảo hiểm workers comp cũng sẽ chấm dứt. Thí dụ: Người nhân viên bị tai nạn nghề nghiệp và có sự tàn tật cố định (permanent disability) để được hưởng bồi thường trong thời gian 150 tuần. Trong lúc đang lãnh nhận tiền bồi thường permanent disability, nạn nhân qua đời vì một tai nạn giao thông ở tuần thứ 100. Vì vậy, chủ nhân hay hãng bảo hiểm workers comp sẽ không có trách nhiệm bồi thường 50 tuần còn lại. Nhưng nếu nạn nhân chỉ mới nhận bồi thường cho 98 tuần khi qua đời ở tuần 100, thì chủ nhân hay hãng bảo hiểm workers comp vẫn phải đền bù cho thân nhân của nạn nhân tiền bồi thường của hai tuần cuối cùng chưa trả.
Tuy nhiên, nếu tử thương vì công việc, thì gia đình của nạn nhân (vợ chồng hay con cái) sẽ được lãnh tiền bồi thường. Trong nhiều trường hợp, có thể nạn nhân bị tai nạn nghề nghiệp trước, và sự tử vong xẩy ra sau ngày bị thương. Đối với luật lệ workers comp, thân nhân vẫn có thể xin bồi thường bởi vì nạn nhân qua đời do thương tích workers comp tạo thành. Ngoài ra, gia đình của nạn nhân cũng sẽ được một số tiền cho việc hậu sự mai táng tối đa là 5.000 Mỹ kim.

Số tiền bồi thường tử vong sẽ được trả thế nào?
Số tiền bồi thường tử vong sẽ được trả hàng tháng ở mức giống như tiền temporary disability, và sau hai năm tính từ ngày nạn nhân qua đời, số tiền hàng tháng sẽ được tăng theo mức temporary disability hiện tại.

Muốn được bồi thường thì gia đình nạn nhân phải có những điều kiện nào?
Để cho gia đình nạn nhân được tiền bồi thường, gia đình nạn nhân cần phải chứng minh là họ phụ thuộc vào nạn nhân (dependents), và trước khi có tai nạn, họ trông nhờ vào sự giúp đỡ tài chánh của nạn nhân. Sự phụ thuộc này có thể là hoàn toàn (total dependent) hay là một phần (partial dependent).
Thí dụ: Những người phụ thuộc hoàn toàn (total dependent) có thể là những người con nhỏ của nạn nhân, sẽ được số tiền trợ cấp đến năm 18 tuổi, và người phối ngẫu đi làm với số lương ít ỏi sẽ là người phụ thuộc một phần (partial dependent) của nạn nhân.
Theo luật của workers comp, một người phụ thuộc vào nạn nhân (partial hay total) được định nghĩa như sau:
1. Một thân nhân trong gia đình của nạn nhân (family member)
2. Chồng hay vợ
3. Con cái (kể cả con cái sanh sau khi nạn nhân qua đời)
4. Con nuôi (adopted child) hay con riêng của người phối ngẫu (stepchild)
5. Cháu nội hay cháu ngoại
6. Cha mẹ
7. Cha mẹ của vợ hay chồng
8. Ông Bà
9. Anh chị em ruột
10. Bác, chú, cô, dì
11. Anh chị em vợ hay chồng
12. Cháu họ

Những trường hợp nào được coi là phụ thuộc tài chánh hoàn toàn?

Người phụ thuộc tài chánh hoàn toàn phải hoàn toàn trông cậy vào sự giúp đỡ của nạn nhân về vấn đề sinh sống, cơm ăn áo mặc hằng ngày, và người phụ thuộc một phần thì chỉ nhận một phần sự giúp đỡ của nạn nhân. Điều quan trọng là những sự giúp đỡ này phải có trước khi ngày tai nạn xẩy ra. Vì thế, nếu sau khi xẩy ra tai nạn, nạn nhân lập gia đình và sau đó qua đời, người phối ngẫu của nạn nhân sẽ không được hưởng quyền lợi của một người phụ thuộc vì những sự phụ thuộc tài chánh, cho dù có, chỉ xẩy ra sau ngày tai nạn.
Trong những trường hợp sau đây, toà án sẽ công nhận sự phụ thuộc hoàn toàn của gia đình (total dependents):
- Trẻ em vị thành niên.
- Con cái ở bất cứ tuổi nào mà có sư tàn tật hay bệnh tâm thần không thể đi làm được mà phải sống chung với nạn nhân hay là nạn nhân có trách nhiệm nuôi nấng theo luật pháp.
- Người phối ngẫu có lợi tức thấp hơn 30.000 Mỹ kim trong vòng 12 tháng trước khi nạn nhân qua đời.

Tiền bồi thường sẽ được tính từ lúc nào?
Trong những trường hợp tử vong, ngày bị thương tích hay tai nạn sẽ được dùng để tính toán số tiền bồi thường. Ngoài ra, hồ sơ phải được nộp trong thời hạn nhất định như sau:
- Nếu có tử vong trong vòng một năm kể từ ngày bị thương, gia đình phải lập hồ sơ trong thời hạn một năm từ ngày nạn nhân qua đời;
- Nếu tử vong hơn một năm kể từ ngày bị thương, gia đình phải lập hồ sơ trong thời hạn một năm tính từ ngày được lãnh tiền disability cuối cùng hay một năm từ lúc tử vong.

Nộp đơn xin bồi thường cho tai nạn tử vong cần phải có những giấy tờ chứng minh gì?
Giấy khai tử của nạn nhân, giấy khai sanh của con cái, giấy tờ hôn thú của vợ chồng và những giấy tờ tài chách để chứng minh mình là một phần hay là hoàn toàn phụ thuộc tài chánh vào nạn nhân.

Nếu cả hai vợ chồng đều đi làm, và người chồng tử nạn vì công việc, thì trong trường hợp nào người vợ vẫn có thể là hoàn toàn phụ thuộc tài chánh của người chồng?
Người vợ vẫn có thể là người hoàn toàn phụ thuộc tài chánh nếu việc làm có lợi tức thấp dưới 30.000 Mỹ kim trong 12 tháng trước khi ngày xẩy ra tai nạn, hay là công việc làm của người vợ bán thời gian, ít ỏi so với lương chồng và không sử dụng cho công việc tiêu dùng hằng ngày.
Thí dụ 1: Người vợ trong mùa Giáng Sinh làm những đồ thêu để bán, và số tiền kiếm được dùng để mua vật liệu, và nếu còn dư dùng để vào quỹ cho con đi học sau này. Lương của người chồng là lương căn bản dùng để trang trải mọi chi tiêu trong nhà. Vì thế, người vợ sẽ là một người hoàn toàn phụ thuộc tài chánh vào người chồng.
Thí dụ 2: Nếu người vợ trong thí dụ trên có một cửa tiệm bán đồ thêu mang vô lợi tức đáng kể hàng tháng, tuy không bằng lương chồng, nhưng cũng được dùng trong sinh hoạt và thức ăn cho gia đình. Trong trường hợp này, người vợ chỉ có thể là người phụ thuộc một phần mà thôi. Nếu gia đình chỉ có một con, thì cả mẹ (partial dependent) và con (total dependent) sẽ được hưởng quyền lợi tai nạn tử vong của nạn nhân. Nếu gia đình này có hai người con tuổi vị thành niên, thì chỉ có con cái (total dependents) được quyền hưởng quyền lợi tai nạn tử vong, và người mẹ (partial dependent) sẽ không được hưởng quyền lợi này.

Nếu nạn nhân bị tử vong nhưng không có ai là partial hay là total dependent thì sao?
Trong trường hợp này, di sản của người quá cố (estate of the deceased employee) sẽ được bồi thường số tiền là 250.000 Mỹ kim.

Đây chỉ là một số kiến thức tổng quát về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường về tai nạn nghề nghiệp, không phải là cố vấn luật pháp. Mọi thắc mắc và tham khảo miễn phí về vấn đề luật pháp, xin liên lạc với văn phòng Luật Sư Trần Khánh Hưng (David K. Tran), số điện thoại (714) 839-4077, hay E-mail tại davidtran@dktran.com, hay gửi thư đến Law Offices of David K. Tran, 15446 Brookhurst St, Westminster, CA 92683.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang