Monday, 13/09/2021 - 07:50:22
Font-Size:

Thêm một đợt tiền cứu trợ sẽ được gởi ra trong tuần này

Advertising


Trẻ em đang đến trường học tại Los Angeles ngày 10 tháng 9, 2021. Gia đình có trẻ em dưới 17 tuổi tại California đã nhận được tiền cứu trợ của chính phủ. (Robyn Beck/ AFP via Getty Images)


SACRAMENTO - Hàng triệu Mỹ kim tiền cứu trợ từ tiểu bang và tiền hoàn thuế cho các gia đình có con nhỏ sẽ được gởi cho người dân California.

Số tiền đầu tiên là đợt phát tiền hoàn thuế cho gia đình có con nhỏ (child tax crexit), sẽ được sở thuế IRS và Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ trả vào thứ Tư.

Trước đó, hơn 4 triệu người California đã nhận được tiền hoàn thuế vào tháng 8, với $300 Mỹ kim mỗi tháng cho các trẻ em đủ tiêu chuẩn dưới 6 tuổi, và $250 Mỹ kim cho trẻ em đủ tiêu chuẩn từ 6 đến 17 tuổi.

Đến thứ Sáu, những người California đủ tiêu chuẩn sẽ được nhận tiền cứu trợ, tối đa là $1,100 Mỹ kim, từ chương trình cứu trợ của tiểu bang Golden State Stimulus II (GSS II). Đây là đợt trả tiền thứ 2 của tiểu bang.

Trước đó, vào ngày 27 tháng 8, California đã phát tiền cho khoảng 600,000 cư dân, với tổng giá trị số tiền được phát ra là khoảng $354 triệu Mỹ kim. Theo GSS II, người California có thu nhập từ $75,000 Mỹ kim trở xuống có thể sẽ đủ điều kiện để nhận $600 Mỹ kim, cộng thêm $500 Mỹ kim cho người phụ thuộc hợp lệ được nêu tên trong hồ sơ thuế 2020 của người này.

Tương tự như đợt trước, tiền cứu trợ được trả lần này sẽ được chuyển thẳng vào trương mục ngân hàng của người dân, đối với những người đã cung cấp thông tin ngân hàng cho tiểu bang. Trong khi đó, những người thường nhận tiền hoàn thuế qua thư dự kiến sẽ bắt đầu nhận được chi phiếu vào tháng sau. Nhìn chung, chương trình GSS dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 2 phần 3 dân số tiểu bang.

advertisements

advertisements

advertisements

advertisements

Bình luận
quảng cáo tại www.viendongdaily.com đã nói: Này, Tôi xem trang web www.viendongdaily.com và nó thật ấn tượng. Tôi tự hỏi nếu các tùy chọn quảng cáo nội dung hoặc biểu ngữ có sẵn trên trang web của bạn? Giá sẽ là bao nhiêu nếu chúng tôi muốn đặt một bài viết trên trang web của bạn? Lưu ý: Bài viết không được có bất kỳ văn bản nào được tài trợ hoặc quảng cáo hoặc như thế Chúc mừng Emma care
Phản hồi: Vui lòng gọi 714-725-7403
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements

Về đầu trang