Monday, 03/08/2020 - 07:04:41
Font-Size:

Cập nhật số tử vong Covid-19

Advertising


Một người đang được làm móng chân bên ngoài tiệm Posh Nails của người Việt Nam tại Manhattan Beach trong vùng Los Angeles ngày 29 tháng 7, 2020. (Mel Melcon/ L.A. Times via Getty Images)

 

Thế giới: 697,175 người chết

Hoa Kỳ: 158,929 người

Ba Tây: 94,702 người

Mễ Tây Cơ: 48,012 người

Anh: 46,210 người

Ấn Độ: 38,971 người

Ý: 35,166 người

Peru: 19,811 người

Nga: 14,027 người

Mã Lai Á: 125 người

Thái Lan: 58 người

Việt Nam: 6 người

Lào, Cam Bốt: 0 người

New York: 32,791 người

New Jersey: 15,921 người

California: 9,506 người

Los Angeles: 4,701 người

Riverside: 737 người

Quận Cam: 651 người

San Diego: 565 người

San Bernardino: 418 người

Imperial: 222 người

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang