Thursday, 29/10/2020 - 07:02:31
Font-Size:

Phúc Thật Tám Mối

Advertising


(Getty Images)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG
​Bản chất tự nhiên của con người là đi tìm hạnh phúc, và để có được hạnh phúc đích thực, chúng ta cần phải tìm đến với Chúa Giêsu vì Ngài là cội nguồn của hạnh phúc, và quan trọng hơn hết là Ngài chỉ cho chúng ta cách để đạt tới hạnh phúc đó. Phúc Thật Tám Mối của bài Tin Mừng ngày hôm nay dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc đích thực mà chúng ta đang kiếm tìm.

​Phúc thật thứ nhất và thứ ba có nội dung tương tự như nhau, đề cập đến sức mạnh của của cải vật chất. Từ cổ chí kim, các thành phần lãnh đạo trong xã hội hầu hết là những người giầu có và quyền lực. Tuy nhiên, đối với những ai muốn có được hạnh phúc nước trời, họ phải là những người nghèo khó trong tinh thần và không tham vọng nắm giữ quyền lực.

​Phúc thật thứ hai và thứ tư trấn an chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ xoa dịu đi những bất an trong tâm hồn. Xét theo lẽ công bằng của người xưa, đau khổ là kết quả của những hành vi sai trái. Do vậy người đời thường quan niệm rằng những ai âu sầu đau khổ là do họ đã ăn ở sai trái, nên đó là hậu quả không thể tránh được. Tuy nhiên, qua hai mối phúc thật này, Chúa Giêsu muốn nóirằng họ là những người vô tội, chỉ không may sa vào một hoàn cảnh bất hạnh, và chính hoàn cảnh đó tạo cho họ cơ hội tìm được hạnh phúc.

​Những phúc thật năm, sáu, và bảy đề cập đến những khía cạnh của lòng mộ đạo. Thiên Chúa là Đấng nhân từ. Ngài luôn tỏ lòng thương xót cho mọi người chúng ta, và những ai muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa, cần phải biết thương xót lấy tha nhân. Song song với lòng nhân từ, Thiên Chúa còn mong muốn con người biết chung sống với nhau trong an bình, nhưng điều đáng tiếc là tội lỗi thường gây ra những xáo trộn, gây ra nhiều đau khổ. Khi phải đối phó với những xáo trộn, Chúa Giêsu dạy rằng nếu chúng ta biết làm lành để lướt thắng sự dữ, chúng ta đang làm công việc của Thiên Chúa, là kiến tạo một xã hội hòa bình.

​Phúc thật sau cùng nói lên một thực tế trong suốt chiều dài của lịch sử Giáo Hội. Những ai dấn thân làm chứng cho Chúa Giêsu,thường bị bách hại cách này hay cách khác, không bị xã hội sỉ nhục thì cũng bị gia đình chế diễu. Chúa Giêsu biết được điều đó, nên Ngài khuyên các môn đệ rằng, “Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng các con sẽ trọng đại ở trên trời.” Lý do đơn giản là các ông không thuộc về thế gian này. Quê trời mới thực sự là quê hương của những người theo Chúa, và tất cả những giá trị thuộc về nước trời hoàn toàn tương phản với những gì người thế gian khổ công tìm kiếm.

​Các thánh mà chúng ta hôm nay mừng kính là những người đã sống trọn vẹn Tám Mối Phúc Thật của Chúa Giêsu. Các ngài giờ đây vui mừng trên thiên quốc vì đã cùng với Chúa Giêsu chiến thắng thế gian. Chiến thắng của các ngài là niềm hy vọng và là động lực cho chúng ta đang còn phải đương đầu với những quyền lực tối tăm của thế gian. Nếu chúng ta kiên trì trong trận chiến của mình, một ngày kia chúng ta cũng sẽ được chia sẻ vinh quang nước trời.

advertisements

advertisements

advertisements

advertisements

Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements

Về đầu trang